Ready-mixed
&
Returned
Concrete
Solution
Association

活動実績

 
キックオフ大会 2020819


 
2020年819日、東京・日比谷にてキックオフ大会を開催。会場及びZOOM配信合計で120名もの皆様にお集まり頂き、新設される団体の方向性をご説明すると同時に、ご参加頂いた皆様と闊達な意見交換を致しました.
 

キックオフ大会の様子
キックオフ大会挨拶